ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A

Wolontariat i praktyki

Wolontariuszem w Warszawskim ZOO może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Po przejściu specjalistycznego szkolenia BHP i przyniesieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy ze zwierzętami i pełnienia wolontariatu chętny podpisuje umowę. Wolontariusz musi zadeklarować jak często jest w stanie przychodzić do ZOO i przestrzegać ustalonego harmonogramu. Decyzja o wolontariacie musi być podjęta świadomie. Ogromną rolę odgrywa częstotliwość i systematyczność, ponieważ to pozwala opiekunom zwierząt odpowiednio zorganizować pracę i rozkład zajęć w swoim dziale.

Wolontariatem i praktykami w Warszawskim ZOO zajmuje się pani Maria Krakowiak.

KONTAKT:

WARSZAWA, POLSKA
Tel.: +48 (22) 619 40 41
Faks: +48 (22) 619 58 98
E-mail: zoo|zoo.waw.pl| |zoo|zoo.waw.pl

Informacje dla kandydatów na wolontariat w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

  1. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. m uzasadnieniem (CV mile widziane).
  2. Należy złożyć wniosek o przyjęcie z krótkim uzasadnieniem (CV mile widziane).
  3. Wniosek należy przesłać na adres: m.krakowiak|zoo.waw.pl| |m.krakowiak|zoo.waw.pl
  4. Wolontariusz zobowiązuje się do pracy minimum raz w tygodniu przez 8 godzin (7.30- 15.30), przez 3 miesiące. We wniosku należy wskazać, jaki dzień tygodnia odpowiada Wolontariuszowi. Praca w weekendy początkowo nie wchodzi w rachubę, chyba że Kierownik Sekcji wyrazi zgodę.
  5. We wniosku należy wskazać, jakie grupy zwierząt najbardziej odpowiadają Wolontariuszowi do pracy z nimi.
  6. Praca polega na pomocy opiekunom zwierząt w ich codziennej obsłudze inwentarza – ok. 90% są to prace porządkowe (czyszczenie klatek oraz pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych, sprzątanie obiektów oraz ich najbliższego otoczenia, przygotowywanie pokarmów do skarmienia, mycie pojemników, w zależności od potrzeby obserwacja zwierząt itp.).
  7. Wniosek musi być zaakceptowany przez Kierownika Sekcji danej grupy zwierząt, z którymi Wolontariusz chciałby pracować.
  8. Po akceptacji przez Kierownika Sekcji należy złożyć zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami.
  9. Następnie zostaje podpisana umowa z Wolontariuszem na okres wstępny 3. miesięcy.
  10. Przed podpisaniem Umowy Wolontariusz przechodzi ogólne szkolenie BHP, a następnie szkolenie BHP na stanowisku pracy.