ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A
Wybierz język

Irbis - Warszawski Konkurs Zoologiczny

02.09.2021 r.

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS

Startujemy z kolejną, czwartą edycją Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS. Każda z edycji poświęcona jest innym zagadnieniom zoologicznym i ekologicznym, a jej adresatami są różne grupy wiekowe uczniów.

Tegoroczny konkurs, pt. „Po co komu ZOO?”, przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół zawodowych). Celem tej edycji będzie promowanie misji i roli współczesnych ogrodów zoologicznych. W tym roku postawiliśmy na pracę w grupach i propagowanie idei dobrej współpracy. Do udziału zapraszamy zespoły uczniowskie złożone z 3-5 osób. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie miał formę testu wiedzy, sprawdzającego wiadomości uczniów na temat funkcjonowania współczesnych ogrodów zoologicznych i ich roli opartej na 5 filarach. Do drugiego etapu przechodzą Ci, którzy uzyskają z testu wynik na poziomie co najmniej 70%. W drugim etapie uczestnicy będą mogli wystartować w jednej z 4 kategorii artystycznych –

  • Nagranie z występu typu happening, teledysk, film krótkometrażowy, reportaż, skecz, przedstawienie (do wyboru)
  • Mural (min 2x2 m)
  • Wystawa fotograficzna lub malarska z opisem idei roli ogrodów
  • Kampania w mediach społecznościowych (scenariusz kampanii na wybranym kanale - fb, tik tok, instagram, minimum 5 wpisów, oprawa graficzna, banery)

Ważne jest, aby w wybranej przez siebie kategorii zawrzeć co najmniej 3 z 5 filarów, na których oparte jest funkcjonowanie dzisiejszych ogrodów zoologicznych. Te filary to oczywiście: hodowla zagrożonych gatunków, edukacja, nauka, rekreacja i rehabilitacja dzikich zwierząt.

W tym roku, po raz kolejny, do IRBISA dołączył ogród zoologiczny w Płocku. Naszym marzeniem jest, aby konkurs objął swoim zasięgiem wszystkie ogrody zoologiczne w Polsce.

 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Samo wzięcie udziału w nim gwarantuje jak zawsze dawkę rzetelnej wiedzy i dobrą zabawę.

 

 

 

Plakat Irbis

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia szkoły

Zgoda opiekuna prawnego