ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Żółwie promieniste

Żółwie promieniste uważane są za jedne z najpiękniejszych na świecie. Mają żółtą głowę z czarną plamą, wysklepiony karapaks w kolorze ciemnobrązowym lub czarnym, oznakowany żółtymi liniami rozchodzącymi się promieniście od każdej tarczki (stad nazwa). Każdy żółw ma unikalny wzór karapaksu – podobnie jak każdy z  nas ma wyjątkowe linie papilarne.

W Warszawskim ZOO mieszkają trzy żółwie promieniste (Astrochelys radiata): dwa z nich zobaczycie na ekspozycji w Herpetarium. Trzeci o imieniu Robocop to najstarszy pacjent Centrum CITES. Historia Robocopa jest niesamowita. Trafił tam w krytycznym stanie, potrącony przez samochód. Jego skorupa wyglądała jak pęknięty arbuz, żółw stracił jedno płuco. Przez pół roku jeździł na kółkach, przypiętych do tylnej części ciała. Obecnie radzi sobie nieźle i jest bardzo towarzyski.

Żółwie promieniste są ikoną dzikiej przyrody na południu Madagaskaru. Jeszcze na początku XXI wieku było ich na wyspie tak dużo, że pojawiały się w pobliżu miast i dróg. Niestety utrata siedlisk, kłusownictwo i nielegalny handel spowodowały drastyczny spadek populacji (o 80% w ciągu 20 lat). Za kolejne 20 lat żółwie mogą zniknąć ze środowiska naturalnego. Najczęściej żółwie są przemycane do Azji, gdzie są kupowane jako zwierzęta domowe. Są tam także wykorzystywane w celach kulinarnych i w medycynie ludowej, chociaż nie mają żadnej wartości leczniczej. Pozostało ich już tak niewiele, że mają status gatunku krytycznie zagrożonego (CR) w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrozonych.

W 2018 roku ponad 10 000 żółwi promienistych, nielegalnie odłowionych z natury na południu Madagaskaru, zostało skonfiskowanych podczas nieudanej próby przemytu. Żółwie odnaleziono w prywatnym domu bez dostępu do wody, jedzenia, świeżego powietrza i słońca, przygotowane do transportu do krajów azjatyckich. Setki z nich padły, wiele żółwi było w złym stanie: odwodnione, niedożywione i poranione. Na szczęście dzięki pomocy przyrodników, specjalistów z ogrodów zoologicznych i wolontariuszy udało się zapewnić im należytą pielęgnację i opiekę weterynaryjną. Wybudowano dla nich wybiegi, a zwierzęta uzyskały drugą szansę na godne życie. Po roku ok. 9 000 ocalałych żółwi przeniesiono do ogrodzonego terenu w ich środowisku naturalnym. Lokalni mieszkańcy zaangażowani w ratowanie żółwi zasadzili teren roślinami, którymi się żywią żółwie. W tej chwili trwają prace nad zbadaniem terenu, gdzie żółwie mogą zostać wypuszczone z powrotem do natury.
Więcej o projekcie ratowania żółwi promienistych znajdziecie tu:

Turtle Survival Alliance https://turtlesurvival.org/copy/projects/madagascar/