ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A
Wybierz język

Zapisz się na zajęcia

Zapisy na zajęcia (lekcja lub oprowadzanie po ZOO) tylko telefonicznie!

Zadzwoń do nas

Dział Dydaktyczno-Popularyzatorski: tel (22) 619-40-41 wewn. 179 i 189 oraz (22) 619-56-28.

Koszt zajęć (niezależnie od wybranego tematu) 130 zł od grupy. Na zajęcia przyjmujemy jedną klasę lub grupę licząca maksymalnie 25 osób.

Oprócz opłaty za zajęcia konieczny jest zakup biletów wstępu do ZOO przez każdego z uczestników (wg obowiązującego cennika).