Deklaracja dostępności Strony internetowej oraz terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej oraz terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności) mogą korzystać z nieodpłatnego wstępu do ZOO wraz z towarzyszącym im opiekunem. Bilet upoważniający do wstępu należy pobrać w kasach lub Punkcie Obsług Klienta (POK), po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (legitymacja lub orzeczenie).

Wejście na teren ZOO.

Wszystkie 3 wejścia do ZOO są przystosowane do wjazdu osób poruszających się na wózkach. Pobieranie biletu z kas przy ul. Ratuszowej i Jagiellońskiej, gdzie okienka są umieszczone stosunkowo wysoko, może stanowić pewną niedogodność dla osób na wózkach inwalidzkich (ale ZOO umożliwia nieodpłatny bilet również dla opiekuna osoby z niepełnosprawnościami). Zapraszamy także do zakupu biletów w Punkcie Obsługi, biletomacie oraz online. Przy wejściu od ulicy Jagiellońskiej pracownik ochrony otwiera bramkę wejściową osobom z wózkami dziecięcymi i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pozostałe osoby wchodzą przez automatyczne wejście obrotowe.

W okresie od maja do połowy października nasi goście, którzy nie posiadają własnego wózka inwalidzkiego, ale mają problemy z poruszaniem się na dłuższe odległości, mogą bezpłatnie wypożyczyć taki wózek w ZOO. Do dyspozycji gości są 2 wózki, które znajdują się przy stanowisku Ochrony, przy głównym wejściu (ul. Ratuszowa 1/3).  Z wózków można korzystać od wtorku do niedzieli, w godzinach otwarcia Punktu Obsługi Klienta. Aby wypożyczyć wózek należy wypełnić oświadczenie i pozostawić kaucję (zwrotną). Najlepiej zarezerwować go wcześniej telefonicznie na konkretny dzień i godzinę albo wypożyczyć bezpośrednio przed wizytą - pod warunkiem, że będzie akurat dostępny. Szczegóły użyczenia wózków znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Wizyta w ZOO – Wózek inwalidzki – użyczenie”.
Przejazd wózkami inwalidzkimi i dziecięcymi po terenie ZOO w większości miejsc nie napotyka utrudnień w postaci krawężników i nierówności. W Alei Głównej, w trakcie remontu, usunięto wszelkie przeszkody i rozmieszczono wiele ławek w dogodnych odstępach. Planując zwiedzanie trzeba jednak mieć na uwadze większe nachylenie terenu w Alei Głównej przy wejściu od strony Mostu Gdańskiego oraz w alejkach przy wybiegu wielbłądów, słoni oraz niedźwiedzi polarnych.

Pawilony.

Wszystkie ekspozycje w pawilonach dostosowane są do poruszania się na wózkach z wyjątkiem części budynku Herpetarium poświęconej płazom. Parter z ekspozycją żółwi jest dostępny, natomiast wjazd na balkon, z którego ogląda się krokodyle, możliwy jest po uprzednim zawiadomieniu pracowników budynku. W tym celu należy zadzwonić na nr telefonu podany przy drzwiach wejściowych na tę część ekspozycji. Pracownicy przynoszą i rozkładają podjazd, który umożliwia wjazd na ekspozycję krokodyli. Pawilon Bezkręgowców, Małp Człekokształtnych, Ptaszarnia oraz Herpetarium (Gady) ma wejście umieszczone na poziomie chodnika, przy pozostałych pawilonach znajdują się podjazdy. W Pawilonie Małp Człekokształtnych i Ptaszarni wejścia są węższe, ale jest możliwość otwarcia drugiego skrzydła.
Budynek Słoniarni, poza wybiegami dla słoni i góralków umieszczonymi na parterze mieści na piętrze restaurację Tembo. Można się do niej dostać przy pomocy windy.
We wszystkich pawilonach z toaletami (Ptaszarnia, Herpetarium, Słoniarnia, Pawilon Małp Człekokształtnych, Hipopotamiarnia) znajdują się osobne toalety dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Toalety w budynkach wolno stojących (w okolicy Herpetarium i przy wybiegu gepardów) nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach. 

Budynek biurowy.

Wejście do budynku biurowego (ul. Ratuszowa 1/3), w którym znajduje się m.in. sekretariat, gabinety dyrekcji, kadry, recepcja, dział edukacji) nie posiada podjazdu, nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W tym samym budynku zlokalizowany jest POK (Punkt Obsługi Klienta, gdzie oprócz biletów można zakupić wydawnictwa związane z ZOO i uzyskać informacje) i Sala konferencyjna obok której znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawością. Oba punkty są dostępne dla wózków: Sala posiada wjazd z poziomu chodnika, a POK niewielki podjazd dla wózków.

Dla osób niewidomych i niedowidzących opracowano specjalną ścieżkę zwiedzania. Przy obu wejściach (od ul. Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego) znajdują się interaktywne plany ZOO, dotykowo-dźwiękowe. Oprócz tego, na terenie Ogrodu, umieszczonych jest 10 rzeźb zwierząt wraz z tabliczkami opisowymi i z nakładkami w alfabecie Braille’a. Rzeźby umieszczone są tak, aby można było ich dotknąć i poznać kształt i proporcje przedstawionych tam gatunków zwierząt. W POK-u można dodatkowo zakupić przewodnik po ZOO wydrukowany w technice umożliwiającej czytanie osobom posługującym się alfabetem Braille’a.