Archiwum

Sposoby udostępnia informacji publicznej.

Na stronie BIP Miejskiego Ogrodu Zoologicznego udostępnione zostały informacje publiczne, podlegające udostępnieniu w tej formie. Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.