Dzierżawa, najem, sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie : 

NA-231-53/22   najem lokalu znajdującego się na parterze budynku Herpetarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o powierzchni 15,58 m2

Wykaz nieruchomości

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załączniki do zaproszenia, stanowią jego integralną część:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty - wzór

Załącznik Nr 2 - Umowa – wzór

Załącznik Nr 3.1 - Plan lokalu

Załacznik Nr 3.2 - Zdjęcia