Dzierżawa, najem, sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, do postępowania NA-231-10/21

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, do postępowania NA-231-09/21

Informacja o wyborze oferty