Rekrutacja

Ogłoszenia o naborze do pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZOO, począwszy od dnia 7 sierpnia 2005 roku, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020), w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.zoo.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, przy ul. Ratuszowej 1/3.
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów do pracy, którzy złożyli wcześniej swoje oferty pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, iż powyższy zbiór danych przestaje funkcjonować.

Druk oświadczenia dla kandydatów

Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie ogłasza nabór na stanowiska:

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu w Dziale Hodowlanym 19.08.2020 r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenia na stanowisko Kierownik Działu w Dziale Hodowlanym 19.08.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Sekcji w Sekcji Wiwarium 11.08.2020 r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenia na stanowisko Kierownik Sekcji w Sekcji Wiwarium 11.08.2020 r.

Informacja o naborze na stanowisko Kierownik Sekcji w Sekcji Wiwarium 31.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista w dziale Dydaktyczno Popularyzatorskim 04.08.2020r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenia na stanowisko Specjalista w dziale Dydaktyczno Popularyzatorskim 04.08.2020r.

Informacja o naborze Specjalista w dziale Dydaktyczno-Popularyzatorskim 26.08.2020r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 09.03.2020r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenia na stanowisko Kasjer 09.03.2020r.

Informacja o naborze na stanowisko Kasjer 09.06.2020r

Informacja o unieważnieniu naboru_Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Akwarium

Ogłoszenie o naborze_Młodszy opiekun zwierząt_Sekcja Akwarium 08.01.2020r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenia na stanowisko Młodszy opiekun zwierząt_Sekcja Akwarium 08.01.2020r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy referent w Dziale Zamówień Publicznych 19.11.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o naborze na stanowisko Starszy referent w Dziale Zamówień Publicznych 1911.2019

Informacja o naborze na stanowisko Starszy referent w Dziale Zamówień Publicznych 31.12.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Ptasi Azyl 03.10.2019r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Ptasi Azyl 03.10.2019r.

Informacja o naborze Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Ptasi Azyl 30.01.2020

Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Lekarz weterynarii 03.10.2019r.

Informacja o naborze_Lekarz weterynarii 30.01.2020​

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Dziale Kadr i Płac 03.10.2019r.

Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Dziale Kadr i Płac 03.10.2019r.

Informacja o naborze na stanowisko Referent w Dziale Kadr i Płac 31.12.2019r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych 02.07.2019r.Informacja o naborze na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych 03.09.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych 02.07.2019r.

Informacja o naborze na stanowisko Referent w Dziale Kadr i Płac 28.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 06.06.2019r.Informacja o naborze na stanowisko Kasjer 03.09.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 06.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca kierownika w Dziale Hodowlanym 17.05.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca kierownika w Dziale Hodowlanym 17.05.2019r.

Informacja o naborze na stanowisko Zastępca kierownika działu w Dziale Hodowlanym 17.07.2019r.

Informacja o naborze osoby sprzątającej obiekty ZOO 28.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania obiektów w ZOO 17.05.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania obiektów w ZOO 17.05.2019