Rekrutacja

Ogłoszenia o naborze do pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZOO, począwszy od dnia 7 sierpnia 2005 roku, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020), w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.zoo.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, przy ul. Ratuszowej 1/3.
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów do pracy, którzy złożyli wcześniej swoje oferty pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, iż powyższy zbiór danych przestaje funkcjonować.

Druk oświadczenia dla kandydatów

Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie ogłasza nabór na stanowiska:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych 02.07.2019r.Informacja o naborze na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych 03.09.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalista ds. hodowlanych 02.07.2019r.

Informacja o naborze na stanowisko Referent w Dziale Kadr i Płac 28.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 06.06.2019r.Informacja o naborze na stanowisko Kasjer 03.09.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 06.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca kierownika w Dziale Hodowlanym 17.05.2019r.Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca kierownika w Dziale Hodowlanym 17.05.2019r.

Informacja o naborze na stanowisko Zastępca kierownika działu w Dziale Hodowlanym 17.07.2019r.

Informacja o naborze osoby sprzątającej obiekty ZOO 28.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania obiektów w ZOO 17.05.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania obiektów w ZOO 17.05.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy konserwator (ślusarz) 17.05.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Starzy konserwator (ślusarz) 17.05.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 08.05.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 08.05.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Płac 02.05.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Dziale Kadr i Płac 02.05.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy konserwator (ślusarz) 17.04.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Starzy konserwator (ślusarz) 17.04.2019

Ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania obiektów w ZOO 08.04.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania obiektów w ZOO 08.04.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Ptasi Azyl 03.04.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Ptasi Azyl 03.04.2019

Informacja o naborze na stanowisko Młodszy opiekun zwierząt w Sekcji Ptasi Azyl 29.05.2019r. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowo-finansowych 03.04.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowo-finansowych 03.04.2019

Informacja o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowo-finansowych 27.05.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Recepcjonista/ka 04.03.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o naborze na stanowisko Recepcjonista/ka 04.03.2019

Informacja o naborze na stanowisko Recepcjonistka 17.05.2019r.

Informacja o naborze na stanowisko Kasjer 04.03.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjer 04.03.2019Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o naborze na stanowisko Kasjer 04.03.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista w Dziale Administracji i Transportu 04.03.2019.Informacja o naborze na stanowisko Specjalista w Dziale Administracji i Transportu 04.03.2019.Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalista w Dziale Administracji i Transportu 04.03.2019r.