Rekrutacja

Ogłoszenia o naborze do pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZOO, począwszy od dnia 7 sierpnia 2005 roku, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020), w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.zoo.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, przy ul. Ratuszowej 1/3.
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów do pracy, którzy złożyli wcześniej swoje oferty pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, iż powyższy zbiór danych przestaje funkcjonować.