Majątek ogrodu

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie jest jednostką budżetową m. st. Warszawy. Nieruchomość położona jest przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie, nr KW 205397, na działce gruntowej o nr geodezyjnym 5 z obrębu: 41501 stanowiącej własność m.st. Warszawy, oddanej w trwały Zarząd na podstawie Decyzji nr 10/2000 z dnia 09.05.2000 r.

Majątkiem Ogrodu zarządza Dyrektor MOZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Wykaz mająkku MOZ w Warszawie na dzień 31.12.2018

Wykaz majatku MOZ w Warszawie na dzień 31.12.2017 r.

Wykaz majątku MOZ w Warszawie na dzień 31.12.2016 r.

Wykaz majątku MOZ w Warszawie na dzień 31.12.2015 r.

Wykaz majątku MOZ w Warszawie na dzień 31.12.2014 r.

Wykaz majątku MOZ w Warszawie na dzień 31.12.2013 r.

 

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2012 r.

Suma aktywów 76 823 410,79 zł
A. Aktywa trwałe 75 808 595,85 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 75 808 595,85 zł
1. Środki trwałe 75 808 595,85 zł
Grunty 0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 75 548 026,17 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 65 772,55 zł
Środki transportu 188 239,10 zł
Inne środki trwałe 6 558,03 zł
B. Aktywa obrotowe 1 014 814,94 zł

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2011 r.

Suma aktywów 77 501 202,29 zł
A. Aktywa trwałe 76 819 943,09 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 76 819 943,09 zł
1. Środki trwałe 76 819 943,09 zł
Grunty 0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 76 558 190,60 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 75 671,35 zł
Środki transportu 127 675,42 zł
Inne środki trwałe 58 405,72 zł
B. Aktywa obrotowe 681 259,20 zł

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2010 r.  

Suma aktywów 56 595 523,51 zł
A. Aktywa trwałe 55 973 520,75 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 55 973 520,75 zł
1. Środki trwałe 55 973 520,75 zł
Grunty 0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 55 550 476,18 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 92 559,71 zł
Środki transportu 177 688,88 zł
Inne środki trwałe 152 795,98 zł
B. Aktywa obrotowe 622 002,76 zł

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2009 r.

Suma aktywów 57 962 177,96 zł
A. Aktywa trwałe 57 302 914,84 zł
I. Wartości niematerialne i prawne  
II. Rzeczowe aktywa trwałe 57 302 914,84 zł
1. Środki trwałe 57 302 914,84 zł
Grunty  
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56 684 288,28 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 111 110,43 zł
Środki transportu 245 130,03 zł
Inne środki trwałe 262 386,10 zł
B. Aktywa obrotowe 659 263,12 zł

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2008 r.

Suma aktywów 44 815 824,43 zł
A. Aktywa trwałe 44 123 758,28 zł
I. Wartości niematerialne i prawne  
II. Rzeczowe aktywa trwałe 44 123 758,28 zł
1. Środki trwałe 44 123 758,28 zł
Grunty  
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43 370 881,07 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 117 655,01 zł
Środki transportu 256 199,77 zł
Inne środki trwałe 379 022,43 zł
B. Aktywa obrotowe 692 066,15 zł

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2007 r.  

Suma aktywów 45 867 599,15 zł
A. Aktywa trwałe 45 266 346,48 zł
I. Wartości niematerialne i prawne  
II. Rzeczowe aktywa trwałe 45 266 346,48 zł
1. Środki trwałe 45 266 346,48 zł
Grunty  
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44 387 347,11 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 118 163 ,26 zł
Środki transportu 251 945,06 zł
Inne środki trwałe 508 891,05 zł
B. Aktywa obrotowe 601 252,67 zł

Wykaz majątku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie na dzień 31.12.2006 r.

Suma aktywów 47 531 485,34 zł
A. Aktywa trwałe 47 062 738,62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne  
II. Rzeczowe aktywa trwałe 45 062 738,62 zł
1. Środki trwałe 45 062 738,62 zł
Grunty  
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 46 369 019,84 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 101 118,26 zł
Środki transportu 309 362,90 zł
Inne Środki trwałe 283,237,62 zł
B. Aktywa obrotowe 468 746,72 zł