Ewidencje i rejestry

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn..zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 

Prowadzone rejestry:

  • Rejestr pracowników i byłych pracowników
  • Rejestr emerytów i rencistów
  • Rejestr spraw sądowych
  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawartych umów
  • Rejestr umów zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Rejestr umów na najem terenu i lokali na działalność gospodarczą

 

Sposoby udostępnia informacji publicznej

Na stronie BIP Miejskiego Ogrodu Zoologicznego udostępnione zostały informacje publiczne, podlegające udostępnieniu w tej formie. Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.