Mikrofauna w powiększeniu

04.12.2018 r.

Informujemy, że Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie w listopadzie 2018 r. pozyskał dofinansowanie w wysokości 58.528,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na realizacje zadania pn. „Mikrofauna w powiększeniu – poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)”. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”