Terenowe warsztaty edukacyjne

03.07.2017 r.

Informujemy, że w czerwcu 2017 r. pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 8.370,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. Terenowe warsztaty edukacyjne dla najmłodszych prowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody” – Nr programu: 2017-EE-16