Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021.

wytworzono: 12.01.2021 r. (Beata Kierzkowska)
opublikowano: 12.01.2021 r. (Beata Kierzkowska)

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020wytworzono: 13.01.2020 r. (Beata Kierzkowska)
opublikowano: 13.01.2020 r. (Beata Kierzkowska)

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 wytworzono: 20.02.2019 (Anna Wałęga)
opublikowano: 21.02.2019 (Anna Wałęga)

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

wytworzono: 09.01.2018 (Anna Wałęga)
opublikowano: 09.01.2018 (Anna Wałęga)

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017

wytworzono: 12.01.2017 r. (Anna Wałęga)
opublikowano: 12.01.2017 r. (Anna Wałęga)