ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A
Wybierz język

Dzierżawa, najem, sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

1. Zaproszenie  do złożenia oferty na najem powierzchni gruntu położonej przy alei prowadzącej do pawilonu żyraf: 120 m2 oraz pomieszczenie magazynowe o pow. 50 m2 znajdujące się przy stodole, na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (170 m2) NA-231-10/21

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.

Plan lokalizacji 120m

Plan lokalizacji 50m

Formularz ofertowy

Umowa

 

2. Zaproszenie  do złożenia oferty na najem powierzchni położonej przy budynku Herpetarium, na terenie  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (10 m2NA-231-09/21

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Umowa

Plan lokalizacji

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, do postępowania NA-231-09/21

Informacja o wyborze oferty