The ZOO is open every day, every Sunday and every holiday from 9:00 a.m.
Welcome to Warsaw
Zoological Garden
A A + A
Select language

Map of the Zoo

 

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

EXPLANATION OF THE SIGNS

PKP Warszawa Zoo

PKP Warszawa Zoo

Przystanek komunikacji miejskiej

Public transit stop

Centrum CITES

CITES Centre

Ośrodek rehabilitacji ptaków chronionych PTASI AZYL

BIRD ASYLUM – Centre for Rehabilitation of Wild Birds

Zakaz wstępu

Entry prohibited

Obiekty i ścieżki niedostępne dla zwiedzających

Facilities and paths inaccessible to visitors

Obiekty i ścieżki całoroczne

Year-round facilities and paths

Stara chata, Pamiątki, Fundacja PANDA

Old cottage, Souvenirs, PANDA Foundation

Toalety

Toilets

Punkty gastronomiczne

Catering outlets

Niewidzialne ZOO

Invisible zoo

Trasa audioprzewodnika

Audio guide route

Punkt obsługi klienta, pamiątki

Customer service centre, souvenirs

Parking autobusowy

Coach parking

Parking

Car park

Venturilo

Veturilo

Wyjście

Exit

Wejście/Wyjście

Entrance/Exit

Tramwaj wodny

Water tram

Sala konferencyjna

Conference room

Dzięki Twojej życzliwości nasze zwierzęta zachowają SPOKÓJ

Thanks to your kindness, our animals will stay CALM

WILLA ŻABIŃSKICH

ŻABIŃSKI VILLA

Zwiedzanie Willi Żabińskich z przewodnikiem po uprzedniej rezerwacji: willa@zoo.waw.pl +48 603 059 758

Guided tour of the Żabiński Villa after prior reservation: willa@zoo.waw.pl +48 603 059 758

POKAZOWE KARMIENIA

FEEDING DEMONSTRATIONS

CODZIENNIE (cały rok)

DAILY (all year round)

Foki 10.00 i 14.300

Seals: 10 a.m. and 2.30 p.m.

Szympansy 11.00

Chimpanzees: 11.00 a.m.

Goryle 13.00

Gorillas: 1.00 p.m.

Pingwiny 9.30 i 14.00

Penguins

CODZIENNIE (od 15 czerwca do 30 sierpnia)

DAILY (from 15 June to 30 August)

Hipopotamy 12.00

Hippos 12.00 p.m.

Pawiany 12.00

Baboons 12.00 p.m.

Lemury 13.30

Lemurs 1.30 p.m.

Nosorożce 14.00

Rhinoceroses 2.00 p.m.

1. Flaming chilijski

1. Chilean Flamingo

2. Kondory

2. Condors

3. Ptactwo wodne

3. Waterfowl

4. Papugi

4. Parrots

5. Akwarium

5. Aquarium

6. Małpiarnia

6. Monkey House

7. Sika wietnamska

7. Vietnamese sika deer

8. Pandka ruda

8. Red panda

9. Ptaszarnia

9. Aviary

10. Małpy człekokształtne

10. Great apes

11. Słoniarnia

11. Elephant House

12. Nosorożec indyjski

12. Indian rhinoceros

13. Bażanty

13. Pheasants

14. Wybieg australijski

14. Australian enclosure

15. Osioł domowy

15. Domestic donkey

16. Pingwin przylądkowy

16. Black-footed penguin

17. Sowy

17. Owls

18. Pelikan

18. Pelican

19. Małpie wyspy

19. Monkey Islands

20. Wikunia

20. Vicuña

21. Alpaka

21. Alpaca

22. Takin, goral chiński

22. Takin, Chinese goral

23. Nahur

23. Nahur

24. Herpetarium

24. Herpetarium

25. Bezkręgowce

25. Invertebrates

26. Mrówkojad olbrzymi

26. Giant anteater

27. Jaguar

27. Jaguar

28. Żyrafiarnia

28. Giraffe House

29. Bongo

29. Bongo

30. Irbis śnieżny

30. Snow leopard

31. Tygrys sumatrzański

31. Sumatran tiger

32. Lew

32. Lion

33. Hipopotamiarnia, Akwarium morskie

33. Hippopotamus House and Marine Aquarium

34. Koń Przewalskiego

34. Przewalski's horse

35. Jak

35. Yak

36. Wielbłąd dwugarbny

36. Two-humped camel

37. Osioł somalijski

37. Somali wild ass

38. Zebra Hartmanna

38. Hartmann's zebra

39. Kob nilowy

39. Nile lechwe

40. Oryks szablorogi

40. Scimitar oryx

41. Żubr

41. European bison

42. Bizon

42. Bison

43. Gepard

43. Cheetah

44. Bocian biały

44. White stork

45. Wilk grzywiasty

45. Maned wolf

46. Daniel

46. Fallow deer

47. Piżmowół

47. Muskox

48. Foka szara

48. Grey seal

49. Niedźwiedź polarny

49. Polar bear

50. Wydra

50. Otter

51. Manul

51. Pallas’ cat

52. Żuraw koroniasty

52. Crowned crane

LEGENDA

LEGEND

Sala konferencyjna

Conference room

Przystanek sezonowy

Seasonal stop