ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A
Wybierz język

Wolontariat i praktyki

Wolontariuszem/ką w Warszawskim ZOO może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Po przejściu specjalistycznego szkolenia BHP i przyniesieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy ze zwierzętami chętny/na podpisuje umowę (UWAGA – o przyjęciu do Działu Hodowlanego decyzję podejmuje Kierownik Sekcji zwierzęcej) . Wolontariusz/ka musi zadeklarować, że będzie przychodzić do ZOO minimum raz w tygodniu i przestrzegać ustalonego harmonogramu. Decyzja o wolontariacie musi być podjęta świadomie. Ogromną rolę odgrywa częstotliwość i systematyczność, ponieważ to pozwala opiekunom zwierząt odpowiednio zorganizować pracę i rozkład zajęć w swoim Dziale.

Wolontariatem i praktykami w Warszawskim ZOO zajmują się p. Maria Krakowiak oraz p. Elżbieta Kawka (kontakty poniżej w Informacjach).

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wolontariatu w Warszawskim ZOO? Przyjdź na spotkania rekrutacyjno-informacyjne, które odbędą się w Sali Konferencyjnej przy ul. Ratuszowej 1/3 (obok Punktu Obsługi Klientów).

Harmonogram najbliższych spotkań:

16 luty 2019 godz. 12.00 (czas trwania 2 godziny)

9 marzec 2019 godz. 12.00 (czas trwania 2 godziny)

13 kwietnia 2019 godz. 12.00 (czas trwania 2 godziny)

 

Informacje dla kandydatów na wolontariat w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

 1. Wolontariuszem/ką może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Należy złożyć wniosek o przyjęcie z krótkim uzasadnieniem (CV mile widziane).
 3. Wniosek należy przesłać na adres: m.krakowiak|zoo.waw.pl| rel="noreferrer"|m.krakowiak|zoo.waw.pl (Dział Hodowlany – pomoc opiekunom zwierząt).
 4. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do pracy minimum raz w tygodniu przez 8 godzin (7.30- 15.30). We wniosku należy wskazać, jaki dzień tygodnia odpowiada Wolontariuszowi/ce. Praca w weekendy początkowo nie wchodzi w rachubę, chyba że Kierownik Sekcji wyrazi zgodę.
 5. We wniosku należy wskazać, jakie grupy zwierząt najbardziej odpowiadają Wolontariuszowi/ce do pracy z nimi.
 6. Praca polega na pomocy opiekunom zwierząt w ich codziennej obsłudze inwentarza – ok. 90% są to prace porządkowe (czyszczenie klatek oraz pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych, sprzątanie obiektów oraz ich najbliższego otoczenia, przygotowywanie pokarmów do skarmienia, mycie pojemników, w zależności od potrzeby obserwacja zwierząt itp.).
 7. Wniosek musi być zaakceptowany przez Kierownika Sekcji danej grupy zwierząt, z którymi Wolontariusz/ka chciałby/chciałaby pracować.
 8. Po akceptacji przez Kierownika Sekcji należy złożyć zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami.
 9. Następnie zostaje podpisana umowa z Wolontariuszem/ką na okres wstępny 3. miesięcy.
 10. Przed podpisaniem Umowy Wolontariusz/ka przechodzi obowiązkowe ogólne szkolenie BHP, a następnie szkolenie BHP na stanowisku pracy.
 11. Osoby chcące pomóc w działaniach edukacyjnych, organizacji imprez i promocji Warszawskiego ZOO, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres wolontariat|zoo.waw.pl| rel="noreferrer"|wolontariat|zoo.waw.pl (CV mile widziane) - czas pracy i obowiązki są dopasowywane zgodnie z możliwościami kandydata/ki.


Korzyści z bycia wolontariuszem w Warszawskim ZOO obejmują:

 • zdobycie nowych umiejętności;
 • możliwość pracy w otoczeniu przyrody i zwierząt;
 • współpracę z ciekawymi ludźmi;
 • przestrzeń do rozwijania pasji i realizacji własnych pomysłów;
 • bezpłatny wstęp do zoo;
 • wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia;
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.


Więcej o naszym wolontariacie https://www.facebook.com/wolontariusz.zoo/

#ZOOstań wolontariuszem

 

Konkursy

Podróże młodego przyrodnika

Regulamin konkursu ZOOczytane