ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

DNI OTWARTE Funduszy Europejskich

25.04.2019 r.

Dni otwarte

Zapraszamy na prezentację projektu odnowienia na Mazowszu populacji jedynych polskich żółwi.

12.05 o godz. 12 w Sali Konferencyjnej Warszawskiego ZOO odbędzie się bezpłatna prezentacja projektu introdukcji żółw błotnych na Mazowszu prowadzona przez Adama Hryniewicza, herpetologa i kierownika Wiwarium warszawskiego ZOO.

 

Żółw błotny od 1935 r. jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia EN czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem.

Nikt wcześniej na terenie woj. mazowieckiego nie przeprowadzał przedsięwzięcia, polegającego na ponownym wprowadzeniu do starych miejsca bytowania żółwi błotnych.

Tereny które kiedyś były zasiedlane przez żółwie błotne skurczyły się z uwagi na konkurencję ze strony nielegalnie wypuszczanych do środowiska żółwi ozdobnych, nieprawidłowe prowadzone zabiegi melioracji, osuszanie terenów itp.

W celu przywrócenia żółwia błotnego dla województwa mazowieckiego w warszawskim ZOO zostanie zbudowane oczko wodne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do rozwoju młodych żółwi oraz zostaną wykonane niezbędne badania w celu dokładnego określenia miejsca wypuszczenia młodych osobników na wolność.

Reintrodukowana populacja będzie objęta stałym monitoringiem, który będzie źródłem informacji o tym, jak żółwie radzą sobie w nowym środowisku, czy się zaaklimatyzowały.

W kolejnych latach działania mające na celu utworzenie nowej populacji żółwia błotnego na Mazowszu będą kontynuowane. Planowane jest m.in. przygotowanie lęgowisk umożliwiających żółwiom składanie jaj i inkubację. Projekt zostanie pokazany na slajdach, wstęp na teren gdzie przebywają żółwie aktualnie nie jest możliwy, można go zobaczyć spacerując po Alei Głównej.

Na uczestników prezentacji czekają żółwiowe niespodzianki i rabaty do zrealizowania na terenie ZOO.

Zapraszamy!

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie