ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,
dla dobra zwiedzających oraz zwierząt z Warszawskiego ZOO uprzejmie prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Niestosowanie się do Regulaminu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb lub wyprowadzeniem z terenu obiektu.

 1. Zwiedzanie Warszawskiego ZOO jest możliwe wraz z ważnym biletem wstępu do Ogrodu w godzinach jego otwarcia.
 2. Zakup biletów wstępu oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 3. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas pobytu w Warszawskim ZOO.
 4. Wszystkie bilety ulgowe i rodzinne obowiązują z WAŻNYM dokumentem potwierdzającym daną ulgę (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, Karta Warszawiaka, Karta Młodego Warszawiaka).
 5. Do bezpłatnego wejścia osób z niepełnosprawnościami i ich dorosłych opiekunów upoważnia WAŻNA legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie na inne (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe). Zakupione bilety można wykorzystać w wybrany dzień w ciągu 30 dni od daty zakupu.
 7. Wózki dziecięce, dostępne bezpłatnie w Warszawskim ZOO, przeznaczone są TYLKO do przewożenia dzieci do lat 7.
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie ZOO WYŁĄCZNIE pod opieką dorosłych lub opiekunów.
 9. Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 10. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń pracowników oraz ochrony Warszawskiego ZOO.
 11. Za złamanie regulaminu zwiedzania Warszawskie ZOO może nałożyć karę finansową w wysokości do 500 zł.

W WARSZAWSKIM ZOO OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

 • karmienia i niepokojenia zwierząt
 • wrzucania na wybiegi i do wolier jakichkolwiek przedmiotów
 • wrzucania monet do zbiorników wodnych
 • używania lampy błyskowej w pomieszczeniach ze zwierzętami
 • wnoszenia, prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp.
 • używania dronów i zabawek zdalnie sterowanych
 • wnoszenia balonów, latawców itp.
 • odtwarzania głośnej muzyki
 • wprowadzania zwierząt
 • niszczenia zieleni
 • palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i pochodnych
 • spożywania alkoholu
 • wchodzenia na teren Warszawskiego ZOO pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • zostawiania dzieci bez opieki
 • wykonywania zdjęć i nagrywania filmów do celów komercyjnych oraz świadczenia wszelkich usług dla zwiedzających bez zgody Dyrekcji ZOO

BEZPIECZEŃSTWO ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Zwiedzający mogą poruszać się po terenie Warszawskiego ZOO WYŁĄCZNIE po wyznaczonych trasach zwiedzania.
 2. Zabrania się przekładania rąk przez pręty i siatki wolier, stawiania i sadzania dzieci na barierkach oraz ogrodzeniach.
 3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać wszelkich ogrodzeń i barier dystansujących od wolier i wybiegów.
 4. Zabrania się wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt, wszelkie obiekty hodowlane, techniczno-gospodarcze, a także na teren budowy i remontów.

Warszawskie ZOO nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem ww. regulaminu.

UWAGA!
W dni świąteczne urzędującym przedstawicielem Dyrektora ZOO jest Asystent Dyżurny (kontakt przez pracowników obsługi lub ochronę Warszawskiego ZOO).

Dzięki Twojej życzliwości zwierzęta i inni zwiedzający zachowają spokój.

 

 

 

Miejski Ogród Zoologiczny jest otwarty dla zwiedzających:

- w październiku w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

- w listopadzie w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w grudniu i styczniu w godz. 9.00 - 15.30 (ostatnie wejście o 14.30) w dni powszednie oraz w godz. 9.00 – 16.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w lutym w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w marcu w godz. 9.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

- w kwietniu w godz. 9.00 - 18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00)

- od maja do końca września w godz. 9.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.00) w dni powszednie i w godz. 9.00 – 19.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 18.00).

§5

Osoby nie przestrzegające Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz zaleceń i nakazów, wynikających z niniejszego aneksu do Regulaminu będą proszone o opuszczenie ZOO, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu, a także mogą zostać ukarane stosownym mandantem.

 

Do pobrania:

Regulamin zwiedzania Warszawskiego ZOO