ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A
Wybierz język

Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,
dla dobra zwiedzających oraz zwierząt z Warszawskiego ZOO uprzejmie prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Niestosowanie się do Regulaminu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb lub wyprowadzeniem z terenu obiektu.

 1. Zwiedzanie Warszawskiego ZOO jest możliwe wraz z ważnym biletem wstępu do Ogrodu w godzinach jego otwarcia.
 2. Zakup biletów wstępu oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 3. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas pobytu w Warszawskim ZOO.
 4. Wszystkie bilety ulgowe i rodzinne obowiązują z WAŻNYM dokumentem potwierdzającym daną ulgę (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, Karta Warszawiaka, Karta Młodego Warszawiaka).
 5. Do bezpłatnego wejścia osób z niepełnosprawnościami i ich dorosłych opiekunów upoważnia WAŻNA legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie na inne (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe). Zakupione bilety można wykorzystać w wybrany dzień w ciągu 30 dni od daty zakupu.
 7. Wózki dziecięce, dostępne bezpłatnie w Warszawskim ZOO, przeznaczone są TYLKO do przewożenia dzieci do lat 7.
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie ZOO WYŁĄCZNIE pod opieką dorosłych lub opiekunów.
 9. Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 10. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń pracowników oraz ochrony Warszawskiego ZOO.
 11. Za złamanie regulaminu zwiedzania Warszawskie ZOO może nałożyć karę finansową w wysokości do 500 zł.

W WARSZAWSKIM ZOO OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

 • karmienia i niepokojenia zwierząt
 • wrzucania na wybiegi i do wolier jakichkolwiek przedmiotów
 • wrzucania monet do zbiorników wodnych
 • używania lampy błyskowej w pomieszczeniach ze zwierzętami
 • wnoszenia, prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp.
 • używania dronów i zabawek zdalnie sterowanych
 • wnoszenia balonów, latawców itp.
 • odtwarzania głośnej muzyki
 • wprowadzania zwierząt
 • niszczenia zieleni
 • palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i pochodnych
 • spożywania alkoholu
 • wchodzenia na teren Warszawskiego ZOO pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • zostawiania dzieci bez opieki
 • wykonywania zdjęć i nagrywania filmów do celów komercyjnych oraz świadczenia wszelkich usług dla zwiedzających bez zgody Dyrekcji ZOO

BEZPIECZEŃSTWO ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Zwiedzający mogą poruszać się po terenie Warszawskiego ZOO WYŁĄCZNIE po wyznaczonych trasach zwiedzania.
 2. Zabrania się przekładania rąk przez pręty i siatki wolier, stawiania i sadzania dzieci na barierkach oraz ogrodzeniach.
 3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać wszelkich ogrodzeń i barier dystansujących od wolier i wybiegów.
 4. Zabrania się wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt, wszelkie obiekty hodowlane, techniczno-gospodarcze, a także na teren budowy i remontów.

Warszawskie ZOO nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem ww. regulaminu.

UWAGA!
W dni świąteczne urzędującym przedstawicielem Dyrektora ZOO jest Asystent Dyżurny (kontakt przez pracowników obsługi lub ochronę Warszawskiego ZOO).

Dzięki Twojej życzliwości zwierzęta i inni zwiedzający zachowają spokój.

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WARSZAWSKIEGO ZOO

 W CZASIE KOLEJNEJ FALI ZWIĘKSZONEJ ZACHOROWALNOŚCI NA COVID-19

(JESIEŃ 2021 - DO ODWOŁANIA)

Aneks do Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 

Pomimo panującej pandemii dokładamy wszelkich starań aby Warszawskie ZOO pozostało dostępne dla zwiedzających. Aby zwiedzanie było bezpieczne zwiedzający są zobowiązani przestrzegać opracowanych zasad.

§1

 1. W pawilonach obowiązuje ruch jednokierunkowy, zgodny z wytyczoną trasą oraz obowiązek zachowania odstępu od przebywających w tych miejscach osób a także obowiązek zakrywania nosa i ust w zalecany sposób.
 2. Otwarte będą dwa wejścia: od ul. Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego; wejście do ZOO od strony ul. Jagiellońskiej pozostaje zamknięte, z możliwością uruchamiania go na podstawie decyzji Zarządu ZOO.
 3. Płatność za bilety zalecana jest bezgotówkowo kartą w kasie lub biletomacie (możliwość tylko kartą), albo kupno biletu on-line (poprzez stronę kupbilet.pl  lub aplikację mPay), z zachowaniem możliwości dokonania płatności gotówką w kasach ZOO.

§2

 1. Na terenie Warszawskiego ZOO obowiązują zasady zwiedzania zgodne z przepisami wprowadzonymi przez właściwe organy państwowe w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Podczas pobytu na terenie ZOO należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz krajowych, przestrzegać Regulaminu Zwiedzania Ogrodu Zoologicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników ZOO i Ochrony ZOO. Ogród Zoologiczny może być patrolowany przez Patrol ZOO oraz służby mundurowe, sprawdzające przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 3.  Na terenie ZOO obowiązują zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych oraz rozwiązania implementowane do specyfiki ZOO, w szczególności:
 1. zachowanie zasad sanitarnych, m.in. unikanie dotykania szyb podglądowych i barierek;
 2. korzystania z preparatów do dezynfekcji rąk;
 3. respektowania zasad organizacji ruchu zwiedzających wewnątrz udostępnionych do zwiedzania pawilonów;
 4. zachowania dystansu społecznego.

§3

 1. Ogrodu nie mogą zwiedzać osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, w tym konieczność częstszej dezynfekcji toalet i innych części wspólnych, Ogród zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w niektórych pomieszczeniach lub czasowe zamykanie niektórych ekspozycji lub pawilonów ZOO.

§4

Ogród zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby zwiedzających i czasowego zamykania bram wejściowych w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i pracowników ZOO.

Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu, godzinach otwarcia oraz ograniczeniach zwiedzania w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.zoo.waw.pl  oraz na oficjalnym fanpage Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie @WarszawskieZOO.

 

Miejski Ogród Zoologiczny jest otwarty dla zwiedzających:

- w październiku w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

- w listopadzie w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w grudniu i styczniu w godz. 9.00 - 15.30 (ostatnie wejście o 14.30) w dni powszednie oraz w godz. 9.00 – 16.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w lutym w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w marcu w godz. 9.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

- w kwietniu w godz. 9.00 - 18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00)

- od maja do końca września w godz. 9.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.00) w dni powszednie i w godz. 9.00 – 19.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 18.00).

§5

Osoby nie przestrzegające Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz zaleceń i nakazów, wynikających z niniejszego aneksu do Regulaminu będą proszone o opuszczenie ZOO, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu, a także mogą zostać ukarane stosownym mandantem.

 

Do pobrania:

Regulamin zwiedzania Warszawskiego ZOORegulamin zwiedzania Warszawskiego ZOO w trakcie zwiekszonej zachorowalności na Covid-19.pdf