ZOO jest czynne w codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Warszawskim
Ogrodzie zoologicznym
A A + A
Wybierz język

Przed wizytą w ZOO koniecznie przeczytaj

 

UWAGA COVID-19! Zwiedzaj ZOO bezpiecznie: zachowaj odstęp 2 m, noś maseczkę na terenie całego ZOO, myj i dezynfekuj ręce, unikaj skupisk ludzi!

Regulamin zwiedzania Warszawskiego ZOO

Aneks na czas pandemii do Regulaminu Zwiedzania Warszawskiego ZOO

Szanowni Państwo!

Warszawskie ZOO to miejsce, w którym na przestrzeni 40 ha mieszka ponad 12 000 zwierząt – przedstawicieli ok. 500 gatunków. Zwierzęta mają swoje wybiegi, woliery, terraria, akwaria, niektóre mieszkają w pawilonach. Utrzymanie sprawności technicznej i ładu we wszystkich domach zwierząt wymaga stałej uwagi i regularnych napraw. Jednocześnie systematycznie coś ulepszamy, modernizujemy lub rozbudowujemy. Dlatego wyłączone z ekspozycji wybrane wybiegi czy inne domy zwierząt są w naszym ZOO zjawiskiem normalnym, wynikającym z dbałości o dobrostan ich mieszkańców i nie są podstawą do reklamacji ceny biletu.

Odwiedzając zwierzęta w naszym ogrodzie prosimy o uszanowanie ich spokoju. Przestrzeganie reguł zapisanych w Regulaminie Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego jest gwarantem bezpieczeństwa zwierząt i ludzi w ZOO.

Obecnie w Warszawskim ZOO obowiązują zasady bezpiecznego zwiedzania podczas pandemii COVID -19. Prosimy zapoznać się z Aneksem do Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz stosować się do tych zapisów.

Od Waszej postawy zależy spokój zwierząt i Wasz komfort zwiedzania! Życzymy przyjemnej wizyty w ZOO!

 

UWAGA!
W dni świąteczne urzędującym przedstawicielem Dyrektora ZOO jest Asystent Dyżurny (kontakt przez pracowników obsługi lub ochronę Warszawskiego ZOO).

 

 

Aneks do Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny jest otwarty dla zwiedzających:

- w październiku w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

- w listopadzie w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w grudniu i styczniu w godz. 9.00 - 15.30 (ostatnie wejście o 14.30) w dni powszednie i w godz. 9.00 – 16.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w lutym w godz. 9.00 - 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

- w marcu w godz. 9.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00)

- w kwietniu w godz. 9.00 - 18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00)

- od maja do końca września w godz. 9.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.00) w dni powszednie i w godz. 9.00 – 19.00 w dni świąteczne i weekendy (ostatnie wejście o godz. 18.00).

Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu oraz godzinach otwarcia w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.zoo.waw.pl oraz na profilu Facebook Warszawskiego ZOO.

 

§2

 1. W pawilonach obowiązuje ruch jednostronny, zgodny z wytyczoną trasą oraz obowiązek zachowania odstępu od przebywających w tych miejscach osób oraz obowiązek zakrywania nosa i ust.
 2. Otwarte będą dwa wejścia: od ul. Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego;
 3. Płatność za bilety zalecana bezgotówkowo kartą w kasie lub biletomacie (możliwość tylko kartą), albo kupno biletu on-line (poprzez stronę kupbilet.pl lub aplikację mPay), z zachowaniem możliwości dokonania płatności gotówką w kasie ZOO.

 

§3

1. Podczas pobytu na terenie ZOO należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz krajowych odnoszących się do pandemii, przestrzegać Regulaminu Zwiedzania Ogrodu Zoologicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników ZOO i Ochrony ZOO. Ogród Zoologiczny może być patrolowany przez Patrol ZOO oraz służby mundurowe – Straż Miejską i Policję, sprawdzające przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

2. Na terenie ZOO obowiązują zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych:

a) zwiedzanie ZOO jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem utrzymywania nakazanego dystansu społecznego, przy zachowaniu dopuszczonych przez prawo wyjątków;

b) na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (w tym w pawilonach udostępnionych do zwiedzania) obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki;

c) pojedynczego korzystania z ławek parkowych (jedna ławka - jedna osoba) za wyjątkiem rodzin mieszkających w jednym gospodarstwie domowym lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami;

d) dezynfekowania rąk przed wejściem do toalet;

e) zachowania ścisłych zasad sanitarnych, m.in. nie dotykania szyb podglądowych i barierek, respektowanie przerw technicznych przeznaczonych na czyszczenie i dezynfekowanie toalet lub elementów infrastruktury;

f) respektowania zasad organizacji ruchu zwiedzających wewnątrz udostępnionych do zwiedzania pawilonów;

3. Z uwagi na konieczność częstszej dezynfekcji toalet i innych części wspólnych, Ogród zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych;

 

§4

Ogrodu nie mogą zwiedzać osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19.

 

§5

Z uwagi na wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, ustala się limit 5000 osób jednocześnie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Ogród zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby zwiedzających i czasowego zamykania bram wejściowych, gdy limit zwiedzających zostanie przekroczony lub w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i pracowników ZOO.

 

§6

Osoby nie przestrzegające Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz zaleceń i nakazów, wynikających z niniejszego aneksu do Regulaminu będą proszone o opuszczenie ZOO, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu oraz mogą zostać ukarane stosownym mandantem.

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

 1. Zwiedzanie Warszawskiego ZOO jest możliwe wraz z ważnym biletem wstępu do Ogrodu w godzinach jego otwarcia.
 2. Zakup biletów wstępu oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 3. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas pobytu w Warszawskim ZOO.
 4. Wszystkie bilety ulgowe i rodzinne obowiązują z WAŻNYM dokumentem potwierdzającym daną ulgę (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, Karta Warszawiaka, Karta Młodego Warszawiaka).
 5. Do bezpłatnego wejścia osób z niepełnosprawnościami i ich dorosłych opiekunów upoważnia WAŻNA legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie na inne (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe). Zakupione bilety można wykorzystać w wybrany dzień w ciągu 30 dni od daty zakupu.
 7. Wózki dziecięce, dostępne bezpłatnie w Warszawskim ZOO, przeznaczone są TYLKO do przewożenia dzieci do lat 7.
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie ZOO WYŁĄCZNIE pod opieką dorosłych lub opiekunów.
 9. Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 10. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń pracowników oraz ochrony Warszawskiego ZOO.
 11. Za złamanie regulaminu zwiedzania Warszawskie ZOO może nałożyć karę finansową w wysokości do 500 zł.

W WARSZAWSKIM ZOO OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

 • karmienia i niepokojenia zwierząt
 • wrzucania na wybiegi i do wolier jakichkolwiek przedmiotów
 • wrzucania monet do zbiorników wodnych
 • używania lampy błyskowej w pomieszczeniach ze zwierzętami
 • wnoszenia, prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp.
 • używania dronów i zabawek zdalnie sterowanych
 • wnoszenia balonów, latawców itp.
 • odtwarzania głośnej muzyki
 • wprowadzania zwierząt
 • niszczenia zieleni
 • palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i pochodnych
 • spożywania alkoholu
 • wchodzenia na teren Warszawskiego ZOO pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • zostawiania dzieci bez opieki
 • wykonywania zdjęć i nagrywania filmów do celów komercyjnych oraz świadczenia wszelkich usług dla zwiedzających bez zgody Dyrekcji ZOO

 

BEZPIECZEŃSTWO ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Zwiedzający mogą poruszać się po terenie Warszawskiego ZOO WYŁĄCZNIE po wyznaczonych trasach zwiedzania.
 2. Zabrania się przekładania rąk przez pręty i siatki wolier, stawiania i sadzania dzieci na barierkach oraz ogrodzeniach.
 3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać wszelkich ogrodzeń i barier dystansujących od wolier i wybiegów.
 4. Zabrania się wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt, wszelkie obiekty hodowlane, techniczno-gospodarcze, a także na teren budowy i remontów.

Warszawskie ZOO nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem ww. regulaminu.