ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Są maluszki, jest nadzieja – 2. TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

W 2021 r. tematem przewodnim była HODOWLA z hasłem „Są maluszki, jest nadzieja”. W kolejnym roku obchodów ogrody zoologiczne skupiły się na prezentowaniu jednego z podstawowych filarów swojej misji ochrony ginących gatunków – hodowli. To podstawowy sposób, w jaki ogrody realizują swoją misję: hodując zwierzęta zagrożone stają się „bankiem żywych genów” i zasobem, dzięki któremu możliwe będzie odtwarzanie zanikających populacji zwierząt w naturze.

13 polskich ogrodów zoologicznych, 13 zwierzęcych maluszków, 1 wspólna misja:
OCHRONA GINĄCYCH GATUNKÓW. By podkreślić jak ważna w ratowaniu ginących
gatunków jest rola ogrodów zoologicznych, 11 marca po raz kolejny świętujemy
Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Dzięki współpracy polskich
ogrodów zoologicznych, jeden dzień przerodził się w tydzień obchodów.

Bohaterami tegorocznego TygoDnia Misji są zwierzaki urodzone w polskich ogrodach zoologicznych,
a obchodom przyświeca hasło „Są maluszki, jest nadzieja”, gdyż każde urodzone w zoo zwierzę jest ważne dla przetrwania ginących gatunków. Świętujcie razem z nami!