ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Koralowce z Indonezji uratowane.

12.01.2023 r.

10 okazów koralowców rafotwórczych zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Trafiły do Warszawskiego ZOO. W przesyłce nadanej w Indonezji, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Oddziale Celnym Towarowym I w Warszawie, znaleźli 10 sztuk żywych koralowców rafotwórczych. Importer nie posiadał zezwolenia na ich przywóz do Polski.  Wszystkie koralowce rafotwórcze są chronione i znajdują się na liście CITES. 

 

Jak zgodnie z prawem przewozić okazy CITES?

Przewożenie okazów CITES wymaga zgłoszenia celnego i przedstawienia zezwoleń eksportowo-importowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne w kraju wywozu i kraju przywozu. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przewóz okazów CITES bez spełnienia tych warunków jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Dlaczego życie koralowców było zagrożone ?

Transport koralowców naraża je na silny stres, a czas ma wpływ na ich żywotność. Im dłuższa podróż, tym szanse ich przeżycia maleją. Należy im zapewnić podróż w zbiornikach z wodą spełniającą wszystkie niezbędne do ich przeżycia parametry: temperatury, pH, zasolenia.

Transport, brak cyrkulacji wody oraz niska temperatura otoczenia stanowiły bardzo duże zagrożenie dla życia koralowców. Konieczne było natychmiastowe zapewnienie im odpowiednich warunków.

 

Współpraca mazowieckiej KAS z Warszawskim ZOO

Dzięki szybkiej reakcji i współpracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z pracownikami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie koralowce udało się uratować.

Zwierzęta zostały umieszczone w warunkach zbliżonych do naturalnych i otoczone specjalistyczną opieką ZOO.

 

Co warto wiedzieć o koralowcach?

Koralowce, choć często przypominają swym wyglądem rośliny, szczególnie kwiaty, są w rzeczywistości zwierzętami. Od środowiska raf koralowych zależy życie 25% wszystkich gatunków żyjących w morzach i oceanach. To niezwykle cenne obszary dla różnorodności biologicznej. Zagrożeniem dla raf są przede wszystkim zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia oceanów. Rafy potrzebują skutecznej ochrony prawnej, a stale rosnące zapotrzebowanie na żywe koralowce też nie wspiera ochrony tych ekosystemów.

 

Decydując się na prywatny kawałek oceanu w swoim domu, kupujmy koralowce tylko z legalnych źródeł. Dokładnie pytajmy o pochodzenie zwierząt i dokumentację. Pamiętajmy, że od naszych decyzji zależy przetrwanie nie tylko raf, ale także wielu gatunków od nich zależnych.  

 

 

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Zobacz również
Zobacz wszystkie