ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „PRZYJACIEL ZWIERZAKÓW Z WARSZAWSKIEGO ZOO”

11.04.2018 r.

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Gra terenowa pod tytułem „Przyjaciel Zwierzaków Z Warszawskiego ZOO” zwana dalej Grą, toczyć się będzie w weekendy i święta, począwszy od 08.04.2018 roku do 28.10.2018 roku.
 2. Gra organizowana jest przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3; 03-461 Warszawa (dalej „Warszawskie ZOO”) oraz P.W.i Z.B.i I.G. BIO-GEN Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26, 46-100 Namysłów.
 3. Gra odbędzie się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz w Internecie.
 4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu zakończenia Gry na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w sytuacji wcześniejszego wyczerpania materiałów: mapek i pieczątek.
 5. Gra jest otwarta dla uczestników, którzy skończyli 13 lat, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą wziąć udział w Grze tylko za zgodą osób dorosłych: rodziców lub opiekunów prawnych. Formularz oświadczenia dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i na stronie internetowej gry: www.przyjacielzwierzakow.waw.pl
 6. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom Gry specjalnie przygotowane mapki oraz nagrody dla zwycięzców internetowego quizu
 7. Jeden zespół otrzymuje jedną mapkę i jedną przypinkę
 8. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Aby uczestniczyć w grze należy wykupić bilet/y wstępu W Punkcie Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 1/3 w Warszawie.
 9. Jednorazowy bilet wstępu upoważnia do wejścia w danym dniu.
 10. Roczny, ważny bilet wstępu wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem upoważnia do uczestnictwa w Grze,
 11. Gra odbywać się będzie bez względu na warunki pogodowe.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 1. Celem gry jest zdobycie wiedzy o zwierzętach mieszkających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Gra polega na poszukiwaniu budek z pieczątkami rozmieszczonymi na terenie Warszawskiego ZOO. Dowodem na odwiedziny w danym miejscu jest ślad pieczątki odbity na mapce, którą uczestnik odbiera przy zakupie biletu wstępu do Warszawskiego ZOO.
 2. W przypadku braku którejkolwiek z wymaganych pieczątek, uczestnik może ponownie uczestniczyć w grze w terminie zgodnym z punktem I §1 lub po zrobieniu zdjęcia (z datą) budki z brakującą pieczątką uzyskać stempelek w Punkcie Obsługi Klienta. Możliwość ta jest dostępna tylko w dniu korzystania z biletu wstępu.
 3. Przebieg Gry
  Po wykupieniu biletu wstępu w Punkcie Obsługi Klienta ul Ratuszowa 1/3 w Warszawie należy:
  1. pobrać mapkę z rozmieszczeniem punktów z budkami;
  2. poszukać zgodnie z mapką budek z pieczątkami;
  3. odbić pieczątki na mapce;
  4. zalogować się na stronie gry: www.przyjacielzwierzakow.waw.pl i odpowiedzieć na 10 pytań quizowych dotyczących zwierząt z Warszawskiego ZOO. Odpowiedzi quizowych można udzielać do dnia 28.10.2018 roku do godz. 23:59. Po tym czasie quiz zostanie zamknięty.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 2. Z Gry wyłączeni są pracownicy organizatorów oraz fundatorów nagród, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z Gry Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym regulaminem lub poda nieprawdziwe dane osobowe.

IV. NAGRODY

 1. Zwycięzcami zabawy i zdobywcami nagród w grze terenowej jest 100 rodzin, które zdobędą pieczątki oraz prawidłowo i w najkrótszym czasie odpowiedzą na 10 pytań zamieszczonych na stronie gry terenowej.
 2. O nagrodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Nagrody stanowią:
  1. 25 zestawów upominków z: Warszawskiego ZOO i firmy BIO-GEN
  2. 75 zestawów upominków z Warszawskiego ZOO
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 5. Zwycięzcy zabawy zostaną ogłoszeni w terminie 7 dni od daty zakończenia zabawy na: stronach internetowych i profilach Fb Organizatorów oraz na stronie zabawy, a także zostaną poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu gry internetowej

V. ODBIÓR NAGRÓD

 1. Przyznane w quizie nagrody mogą zostać odebrane przez Uczestników w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Ratuszowa 1/3 w Warszawie, w terminie 13- 16.11 i 20.11-23.11. 2018 w godzinach otwarcia POK, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na identyfikacje odbiorcy, lub wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników na adres wskazany przez laureata.
 2. Za wysłane pocztą przesyłki Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: firma BIO-GEN.
 2. Dane osobowe podane przez uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie przez administratora danych osobowych w celu realizacji Gry, w tym w celu przekazania nagrody i informacji o rozstrzygnięciu Gry. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Grze i jej realizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawiez dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) Uczestnikowi Gry przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje na temat Gry można uzyskać, kontaktując się z Organizatorami, wysyłając maila na adres: zoo|zoo.waw.pl| |zoo|zoo.waw.pli marketing|bio-gen.pl| |marketing|bio-gen.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
 2. Regulamin Gry jest dostępny na stronie Miejskiego ZOO pod adresem: www.zoo.waw.pl, stronie BIO-GEN pod adresem www.bio-gen.ploraz na stronie zabawy pod adresem www.przyjacielzwierzaków.waw.plGra może zostać odwołana przez Organizatora bez wyłaniania zwycięzców bez podania przyczyn.
 3. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu Gry.
 4. Organizatorzy Gry nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Gry.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.
Zobacz również
Zobacz wszystkie