ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

"Srebrna Tarcza” dla Warszawskiego ZOO za filmy „ZOOstaw, nie dokarmiaj!"

11.10.2019 r.

Filmy edukacyjne Warszawskiego ZOO promujące kampanię „ZOOstaw, nie dokarmiaj!” zdobyły II miejsce w kategorii „Organizacje Pozarządowe” w IV edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”!

 

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to konkurs najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Tematy poruszane podczas Festiwalu dotyczą 17 celów zrównoważonego rozwoju opublikowanych przez ONZ w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030*, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie.

Na konkurs nadesłano 74 krótkie filmy przygotowane przez trzy sektory: samorządy, biznes i NGO. Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowano 47 produkcji, które widzowie obejrzeli podczas dwudniowego festiwalu 27-28 września. Niezależne Jury złożone z ekspertów przyznało swoje nagrody, widzowie wybrali najlepsze ich zdaniem filmy, a organizator Festiwalu, Fundacja Res Severa specjalnie podziękowała wręczając nagrody specjalne. W opinii uczestników, jurów i widzów w tym roku poziom był wyjątkowo wysoki.

Jednostki samorządu terytorialnego i lokalne podmioty to nowa kategoria Festiwalu „17 Celów”. W tym roku przesłano 19 zgłoszeń, a do pokazu zakwalifikowano 17 filmów z 12 miast i gmin.

W kategorii „Przedsiębiorstwa” odnotowano 32 zgłoszenia, do pokazu przyjęto 22 filmy 18 przedsiębiorstw i fundacji korporacyjnych.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty zgłosiły 23 obrazy filmowe, na festiwalu pokazano 8 filmów z których 3 otrzymały nagrody. I miejsce i Złotą Tarczę zdobył film „Pomagamy czy szkodzimy” Grupy Zagranica traktujący o problemach Globalnego Południa, II miejsce i Srebrną Tarczę otrzymał Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie za film edukacyjny promujący kampanię „ZOOstaw, nie dokarmiaj!”, a III miejsce i Brązową Tarczę – Fairtrade Polska.

Złożona z trzech odcinków produkcja przygotowana na zlecenie Warszawskiego ZOO przez Loco Film Production, jest jednym z elementów kampanii „ZOOstaw, nie dokarmiaj!” prowadzonej od czerwca 2019 roku w Warszawskim ZOO. Film pokazuje, dlaczego zwiedzający nie mogą dokarmiać zwierząt w ZOO oraz to, jakie mogą być konsekwencje dokarmiania zwierząt przez zwiedzających. We wszystkich trzech spotach opowiada o tym znany głos Krystyny Czubówny.

 

* Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. m.in. działania na rzecz eliminacji ubóstwa, godnego życia dla wszystkich ludzi czy zwiększoną ochronę środowiska. Agenda zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015. Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji wybitnych osobistości z całego świata, a sama agenda została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Jej przyjęcie miało miejsce podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25-27 września 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz powiązanych z nimi 169 zadań (targets), monitorowanych odpowiednimi wskaźnikami.

 

ZOOstaw, nie dokarmiaj! – odc. I – Ludzkie jedzenie szkodzi zwierzętom - https://www.youtube.com/watch?v=X1HqgF6C_qY&list=PL22o63sNecUA37Vnw9-y2LyM2rf0Osmpa&index=3

ZOOstaw, nie dokarmiaj! - odc. II – To może być niebezpieczne dla Ciebie i dla zwierząt -

- https://www.youtube.com/watch?v=eJwlaH3bVa4

ZOOstaw, nie dokarmiaj! – odc. III - W Warszawskim ZOO mamy najwyższej klasy specjalistów od żywienia zwierząt - https://www.youtube.com/watch?v=oPyVU01CETc&list=PL22o63sNecUA37Vnw9-y2LyM2rf0Osmpa

Wystąpili: Józefina Karnkowska oraz Krzysztof Stelmaszyk
Czytała: Krystyna Czubówna
Produkcja: Loco Film Production Stanisław Karnkowski, Jan Piotrowski-Fido
Scenariusz: Loco Film Production Stanisław Karnkowski Jan Piotrowski-Fido
Reżyseria i zdjęcia: Karol Lindholm
Kostiumograf/scenograf: Dina Bienfait
Dźwięk: Janek Leszczyński
Oświetlenie: Heliograf

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie