ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Wstęp do zoo – ulgi dla uchodźców z Ukrainy

30.03.2022 r.

Od 1 kwietnia zmieniają się zasady preferencyjnego wstępu do Warszawskiego ZOO dla uchodźców z Ukrainy - 31 marca to ostatni dzień bezpłatnego wstępu dla osób indywidualnych i rodzin (od 1 kwietnia, by wejść do zoo potrzebny będzie zakup biletu ulgowego). Zorganizowane grupy od 10 do 25 osób mogą w kwietniu nadal zwiedzać Warszawskie ZOO bezpłatnie.

Szczegóły poniżej.

 

1. Osoby indywidualne, rodziny

Jesteś uchodźcą wojennym z Ukrainy i chcesz z rodziną zwiedzać Warszawskie ZOO?

 • Zgłoś się do dowolnej kasy ZOO i okaż jeden ze wskazanych poniżej dokumentów*
 • Kup bilet ulgowy w cenie 20 pln (dorośli, młodzież szkolna, dzieci powyżej 3 roku życia) lub bilet za 1 pln (dzieci do dnia ich 3 urodzin);
 • Podejdź do wejścia i okaż bilet osobie sprawdzającej bilety.

Kiedy możesz odwiedzić Warszawskie ZOO?

 • Możesz przyjść codziennie w godzinach otwarcia kas ZOO (W kwietniu od godz. 9:00 do godz. 17:00. Pawilony czynne są do godz. 18.00.);
 • Zwiedzaj ogród zoologiczny respektując Regulamin zwiedzania Warszawskiego ZOO zamieszczony przy wejściu do ZOO oraz na: /wizyta-w-zoo/regulamin

*Aby skorzystać z ulgowego wstępu do Warszawskiego ZOO należy okazać jeden z dokumentów (do wyboru):

 • dokument uprawniający do ruchu bezwizowego na podstawie paszportu lub wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizę z oznaczeniem D lub C, lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen;
 • zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożony na polskim przejściu granicznym w trakcie przekraczania granicy lub zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej również podczas przekraczania granicy;
 • podstemplowany wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożony na polskim przejściu granicznym w trakcie przekraczania granicy lub zgoda komendanta Straży Granicznej.

 

2. Grupy zorganizowane

Kto może ubiegać się o bezpłatny wstęp do Warszawskiego ZOO dla grupy zorganizowanej?

 • Organizacje i podmioty pomagające uchodźcom z Ukrainy mogą umawiać grupy na bezpłatną wizytę w ZOO.

Kiedy grupa może bezpłatnie zwiedzać  Warszawskie ZOO?

 • Jeśli liczy od 10 do 25 osób i znajduje się pod opieką osoby wskazanej przez organizatora wizyty.
 • Od wtorku do soboty w godzinach otwarcia ZOO (w kwietniu od 9:00-18:00, ostatnie wejście możliwe jest do godz. 17:00);
 • Ilość grup w jednym dniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jak zgłosić grupę?

 • W dni powszednie, w godz. 7:00- 15:00;
 • Zadzwoń na nr telefonu: 22 619 56 28 lub: 22 619 40 41 wewnętrzny: 179

lub napisz na adres e-mail: edukacja|zoo.waw.pl| |edukacja|zoo.waw.pl;

 • W zgłoszeniu podaj:

1. imię i nazwisko opiekuna grupy, na którego zostanie wystawiona bezpłatna wejściówka dla grupy,

2. termin wycieczki,

3. liczbę uczestników wycieczki.

Skąd i kiedy odebrać wejściówkę do ZOO?

 • wejściówkę dla grupy odbierzesz w miejscu: Punkt Obsługi Klienta (POK) przy ul. Ratuszowej 1/3;
 • wejściówkę dla grupy odbierzesz w dniu wizyty w ZOO.

 ZOO nie zapewnia tłumacza języka ukraińskiego.

 

Jak wygląda wejściówka do ZOO?

Na awersie jest: flaga ukraińska, logo Warszawskiego ZOO i logo Miasta Stołecznego Warszawy oraz hasło „МИ З ВАМИ”.

 

 

 

Na rewersie jest:

 • imię i nazwisko opiekuna grupy,
 • liczba osób w grupie,
 • data wizyty w ZOO,
 • numer wejściówki,
 • pieczęć Warszawskiego ZOO i podpis pracownika ZOO.

4. Mam już wejściówkę – co dalej?

 • oddaj wejściówkę osobie sprawdzającej bilety;
 • zwiedzaj ogród zoologiczny respektując Regulamin zwiedzania Warszawskiego ZOO zamieszczony przy wejściu do ZOO oraz na: /wizyta-w-zoo/regulamin .
Zobacz również
Zobacz wszystkie