ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

ZOOUNIWEREK dla nastolatków (12-15 lat)

25.08.2022 r.
UWAGA!
  • Zapisz się na arcyciekawe sesje, zostań naszym studentem i poznaj wszystkie sekrety zwierząt!
  • Bliżej zwierząt już nie można być...
  • ZOOuniwerek to autorski projekt Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA skierowany do młodzieży zainteresowanej szeroko rozumianą przyrodą. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie konieczności utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych i lądowych. Nie mniej ważnym celem jest pomoc w dokonaniu przez młodych ludzi wyboru kierunku studiów i przyszłej profesji. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych ( różnych specjalizacji ) Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, a także przez doświadczonych, dysponujących niezbędnym zasobem wiedzy praktycznej, pracowników Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.
  • Cykl obejmie wykłady oraz zajęcia praktyczne – warsztaty w zakresie etologii, anatomii, fizjologii, hydrobiologii, weterynarii i ochrony środowiska .
  • Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu i trwać każdorazowo kilka godzin.
  • Wszystkie fundusze uzyskane z realizacji projektu Fundacja przekaże na rzecz Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego – zgodnie ze statutem.
Więcej informacji na www.panda.zoo.waw.pl/zoouniwerek
Zobacz również
Zobacz wszystkie