ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

O Autorze

O Autorze

Igor Pavlyuk


Igor Pavlyuk mieszka w Ukrainie i jest znanym grafikiem oraz artystą. Urodził się w 1969 roku w Równem. Początkowo studiował sztukę dekoracyjną w Kosiv Art College oraz w Zakarpackiej Akademii Sztuk Pięknych (Użgorod) i pracował jako grafik. Później, po ukończeniu studiów MBA na IIB (Kijów), założył własną firmę zajmującą się reklamą komercyjną i projektowaniem wizualnym oraz pracował przez 25 lat na lokalnym i krajowym rynku reklamowym. W tym czasie malował również obrazy olejne i brał udział w wystawach.

Wraz z wybuchem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pod wpływem cierpienia, które dzieje się w jego kraju, Igor rozpoczął projekt charytatywny “Dlaczego? Opowieści o zwierzętach z czasów wojny.” Ukończył projekt w ciągu czterech miesięcy. Uznał, że doświadczenie jest bardzo satysfakcjonujące, ale też wymagające oraz, że to dobry sposób na przekazanie historii wojny i jej niewinnych ofiar.

Biedne stworzenia nie potrafią mówić, pisać ani bronić się w żaden sposób. Mogą tylko patrzeć, jak czekają na pomoc. Czekają na szansę na przeżycie. Czy widzimy i słyszymy ich krzyki? – mówi Igor

 

 

Based in Ukraine, Igor Pavlyuk is an accomplished graphic designer and artist. He was born in Rivne in 1969. Having originally studied Decorative Art at Kosiv Art College and Transkarpatian Academy of Arts (Uzhgorod) Igor worked as an graphic designer. Later after an MBA at IIB (Kyiv), he established his own company in commercial advertising and visual design and worked for 25 years in the local and national advertising market. During this time he also oil paints and participates in exhibitions.

 

With the outbreak of the Russian invasion of Ukraine, impressed by the suffering that is happening in his country, Igor started the charity project "Why? Animal stories from the war" He completed the project within four months and found the experience very rewarding and challenging the same time. He discovered it as a great way to convey in art the stories of the war and its innocent victims.

 

Igor says: “Poor creatures can neither speak for themselves, nor write, nor defend themselves in any way. They can only look at us waiting for help. Waiting for their chance to survive. Are we able to see and hear their cry?”

Instagram: pavlyuk.igor

info@ipavlyuk.art

+38 0673636236

https://www.ipavlyuk.art/

Materiały graficzne

Otwarcie wystawy