ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 09.03 – 11.03.2020r.

09.03.2020 r.

Od 9 do 15 marca pod hasłem #chronimyGINĄCEgatunki wspólnie z przyjaciółmi z  ZOO Bydgoszcz, ZOO Charlotta, ZOO Chorzów, ZOO Kraków, ZOO Lubin, ZOO Łódź, ZOO Płock, ZOO Toruń, ZOO Warszawa, ZOO Wrocław i ZOO Zamość świętujemy ze wsparciem EAZA  TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.

Będziemy opowiadać Wam, jaka jest rola oraz misja współczesnych ogrodów zoologicznych, a szczególnie jak ogrody przyczyniają się do ochrony i ratowania ginących gatunków. Łączymy ludzi i zwierzęta z całego świata, by działać na rzecz ochrony przyrody. Jednym głosem chcemy przekazać, że ogród zoologiczny to nie cyrk, menażeria ani  schronisko. Naszym zadaniem jest ochrona przyrody, aby ocalić wspólny świat ludzi i zwierząt. Misję tę realizujemy poprzez:
-  edukację przyrodniczą
-  uczestnictwo w programach ochrony różnych gatunków zwierząt
-  prowadzenie ksiąg rodowodowych
-  prowadzenie badań naukowych
-  wspieranie zagrożonych gatunków w warunkach in situ - czyli w miejscu ich naturalnego występowania.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników ogrodów zoologicznych możemy m.in. nieść pomoc zagrożonym zwierzętom w Australii, prowadzić projekty reintrodukcji (wprowadzenia do miejsca w którym gatunek już był) różnych gatunków zwierząt.
Niektóre ogrody prowadzą również działalność rehabilitacji rodzimych gatunków zwierząt lub dają schronienie skonfiskowanym przez celników okazom objętym Konwencją Waszyngtońską CITES

Poza tym, ogrody zoologiczne to prawdziwe wyspy zieleni w miejskiej dżungli lub na obrzeżach wielkich aglomeracji. Dają wypoczynek oraz możliwość kontaktu ze zwierzętami i obserwacji przyrody. Zwierzęta, które są w ogrodach zoologicznych, już od wielu dziesięcioleci nie pochodzą z natury, pochodzą z wymiany między ogrodami. A ta, jak i wiele innych kwestii związanych z hodowlą i dobrostanem zwierząt, jest nadzorowana przez organizacje, do których należą ogrody tj.: EAZAWorld Association of Zoos and Aquariums, EARAZA.

I właśnie o tym wszystkim chcemy Wam opowiedzieć podczas TygoDnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Działajmy wspólnie dla dobra zwierząt, by chronić przyrodę!

Razem #chronimyGINĄCEgatunki

Logo

Zobacz również
Zobacz wszystkie