ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Oryksy szablorogie

Oryksy szablorogie

Niezwykle piękne i zagrożone całkowitym wyginięciem antylopy, które zostały wytępione ze swojego naturalnego środowiska. Na szczęście rozmnaża się je w ogrodach zoologicznych, więc istnieje realna szansa, że gatunek przetrwa, tym bardziej, że część osobników udało się przesiedlić w południowe rejony Afryki, choć pierwotnie występowały na północy. Gatunek doskonale przystosowany do życia na suchych stepowych i pustynnych terenach.. Jest bardzo wytrzymały na długotrwały brak wody, Znosi wzrost temperatury ciała nawet do 45º C, ale potrafi obniżyć ją wydalając mocz i kał nawet do 36ºC! Oryksy szablorogie padały ofiarami kłusowniczych polowań, w celu pozyskania ich pięknych rogów jako cennego trofeum.