ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

PO CO NAM OGRODY ZOOLOGICZNE?

Ogrody zoologiczne nie są menażeriami prezentującymi egzotyczne gatunki zwierząt, mają znacznie bardziej złożoną i ważną rolę do spełnienia. Każdy szanujący się współczesny ogród zoologiczny, jeśli chce się liczyć na arenie europejskiej lub światowej musi spełnić kilka następujących warunków – chronić rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki, prowadzić działalność edukacyjną; angażować się w badania naukowe, korzystając z własnego potencjału i oczywiście być gwarancją dobrze spędzonego czasu, czyli spełniać funkcję rekreacyjną. Nasze Zoo spełnia jeszcze jedną, dodatkową i niezwykle istotną funkcję, a mianowicie zaangażowało się w ochronę krajowej awifauny prowadząc Azyl dla Ptaków oraz zapewniając schronienie skonfiskowanym gatunkom gadów w ośrodku CITES.

Ochrona gatunków
Ogrody zoologiczne koncentrują się przede wszystkim na eksponowaniu i hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem, takich, które bez kompleksowej pomocy nie będą w stanie przetrwać w naturalnym środowisku. To człowiek niszcząc naturalne ekosystemy sprawia, że zaczyna brakować miejsca dla coraz większej liczby zwierząt. Aby temu przeciwdziałać ogrody zoologiczne na całym świecie współpracują ze sobą prowadząc liczne programy hodowlane. Głównym celem jest utrzymanie „ex situ”, czyli poza miejscem naturalnego występowania, naturalnej zmienności genetycznej, takiej jak w środowisku naturalnym, czyli „in situ”. To podstawa udanej odbudowy całych populacji i wprowadzenia ich z powrotem do natury, czyli reintrodukcji. Warszawskie ZOO zaangażowane jest w czynna ochronę ginących gatunków ptaków, w tym głuszców i sokołów wędrownych. Wspiera ochronę Wisły i sąsiadujących z nią siedlisk. Uczestniczymy w 44 europejskich programach hodowlanych EEP, koncentrujących się na najbardziej zagrożonych gatunkach takich, jak: antylopy bongo, goryle, słonie.

Kolejnym projektem, w którym bierzemy udział jest ochrona żółwia błotnego na terenie województwa mazowieckiego oraz jego reintrodukcja.

Edukacja
Co roku ogrody zoologiczne na świecie odwiedza 750 mln osób, w samej Europie zwiedzających ZOO jest aż 300 mln, w tym w Polsce – 3,5 mln. Wizyta w ZOO to doskonała okazja by wzbogacić swoją wiedzę przyrodniczą, zwiększyć świadomość ekologiczną i uzmysłowić sobie, że los planety i jej mieszkańców leży w naszych rękach.

Warszawskie ZOO współpracuje z przedszkolami, szkołami, uczelniami i ośrodkami kulturalno-oświatowymi czy placówkami dla osób niepełnosprawnych. Dział Dydaktyczny organizuje lekcje, szkolenia, warsztaty i wykłady tworząc jedyną w swoim rodzaju przyrodniczą szkołę, w której zdobywanie wiedzy jest prawdziwą przyjemnością; uczniowie mają kontakt z żywymi zwierzętami. Szkolimy służby miejskie, uczymy jak interweniować w przypadku napotkania potrzebujących pomocy zwierząt. Bierzemy udział w szkoleniu studentów i lekarzy weterynarii w ramach specjalizacji z zakresu chorób zwierząt egzotycznych. W warszawskim ZOO powstała ścieżka edukacyjna dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy wybiegach wybranych zwierząt ustawiono jedenaście rzeźb z brązu. Każda rzeźba posiada tabliczkę opisową w alfabecie Braille’a.

Poszerzeniu wiedzy o poszczególnych gatunkach zwierząt służą tablice informacyjne znajdujące się na terenie ZOO, wystawy, konkursy, a także organizowane kilka razy w roku tematyczne pikniki edukacyjne dedykowane najbardziej zagrożonym gatunkom lub siedliskom.

Nauka
Ogrody zoologiczne inicjują własne programy naukowe lub udostępniają swoje pomieszczenia i zwierzęta do badań prowadzonych przez różne uczelnie, instytucje naukowe i organizacje ochrony przyrody. Badane są tu zachowania zwierząt, których obserwacje w naturze są albo niemożliwe (gdy gatunek wyginął w środowisku naturalnym) albo bardzo trudne, gdy zwierzęta są wyjątkowo płochliwe.

Prowadzone są także badania specjalistyczne: anatomiczne, genetyczne, parazytologiczne i wiele innych. Ogromne doświadczenie w hodowli dzikich zwierząt oraz wiedza weterynaryjna to unikalny w skali świata potencjał ogrodów zoologicznych, wykorzystywany w walce o naturalne środowisko i ochronę ginących gatunków. Nasze ZOO we współpracy z akademickimi placówkami naukowo-badawczymi prowadzi badania nad zachowaniami małp człekokształtnych.

Rekreacja
Ogrody zoologiczne są atrakcyjnym i wyjątkowym miejscem wypoczynku. Połączenie ekspozycji zwierząt z niezwykłą roślinnością stwarza niepowtarzalną okazję do ucieczki przed cywilizacją. Bez konieczności udawania się w daleką podróż możemy stanąć oko w oko z dzikimi i egzotycznymi zwierzętami, a także zachwycić się pięknem przyrody. Najmłodsi mogą pobawić się na placu zabaw, przejść ścieżką zmysłów, a zmęczeni i głodni posilić w jednym z pobliskich barków. Teren Ogrodu to ulubione miejsce spacerów, wypoczynku i zabawy da mieszkańców miasta. Dodatkową atrakcja są liczne pikniki edukacyjne i festyny rodzinne, na których każdy znajdzie coś dla siebie. Od kilkunastu lat warszawskie ZOO bierze udział w międzynarodowej akcji Dreamnight – w pierwszy piątek czerwca kilkaset ogrodów zoologicznych w całej Europie gości u siebie dzieci z onkologicznych oddziałów szpitalnych, zapewniając im swietną zabawę, możliwość bezpośredniego kontaktu z egzotycznymi zwierzętami i oderwania od smutnej codzienności.

Rehabilitacja poszkodowanych dzikich zwierząt

Azyl dla Ptaków
Przy warszawskim ogrodzie Zoologicznym działa Ptasi Azyl, do którego rocznie trafia około 6 tysięcy dzikich ptaków. Jego pacjentami są zarówno niepozorne wróble i gołębie, jak i wielkie orły czy łabędzie. Po odbytej kuracji i rehabilitacji blisko 50% leczonych tu ptaków wraca do natury. Niektóre niestety muszą do końca życia pozostać w ZOO, gdyż wskutek odniesionych urazów utraciły samodzielność i nie poradziłyby sobie na wolności.

CITES
Ośrodek CITES to miejsce, w którym znajdują schronienie i opiekę nielegalnie schwytane na wolności i przemycane przez granice gatunki egzotycznych płazów, gadów i bezkręgowców. Są to okazy podlegające Konwencji Waszyngtońskiej, przechwycone przez służby celne lub uciekinierzy z „prywatnych” hodowli oraz zwierzęta porzucone przez byłych właścicieli.

Zobacz również
Zobacz wszystkie