ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Konkurs Zoologiczny IRBIS - VI Edycja

10.10.2023 r.

„ZOOobywatele Świata”

 

Tegoroczna – szósta – edycja przeznaczona jest dla uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych poświęcona jest zwierzętom, które zamieszkują wszystkie kontynenty oraz morza i oceany. Chcemy zwrócić uwagę na ogromną różnorodność królestwa zwierząt oraz niezwykłe bogactwo form przystosowawczych do  naturalnego środowiska.

 

              Pierwszy etap konkursu będzie miał formę testu z zakresu zoogeografii, oraz cech dotyczących przystosowania do życia w konkretnym klimacie i warunkach środowiskowych.

             

              Drugi etap będzie polegał na zebraniu informacji na temat 3 gatunków zwierząt zamieszkujących wybrany obszar geograficzny, ale zajmujących różne środowiska i porównaniu ich budowy, strategii przetrwania, trybu życia, diety oraz innych wyróżniających je cech.

 

            Jesteśmy przekonani, że udział w Konkursie Zoologicznym IRBIS rozszerzy horyzonty, pozwoli wyjść poza ramy programu szkolnego i rozbudzi wśród uczestników ciekawość świata i chęć jego poznawania.

 

Pliki do pobrania:

Pytania do VI edycji Konkursu Zoologicznego IRBIS

Regulamin VI edycji Konkursu Zoologicznego IRBIS

Karta zgłoszeniowa szkoły do konkursu

Protokół z przebiegu pierwszego etapu VI edycji Konkursu Zoologicznego Irbis

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie