ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Kamień upamiętniający Jana Żabińskiego/ A stone commemorating Jan Żabiński

HebrajskiAngielski
Jan Żabiński, dyrektor ZOO w latach 1929 – 1951
Jan Żabiński, dyrektor ZOO w latach 1929 – 1951

W 1996 r. w Alei Głównej ówczesny dyrektor Jan Rembiszewski odsłonił obelisk upamiętniający życie i zasługi drugiego dyrektora Warszawskiego ZOO, Jana Żabińskiego.