ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Stara małpiarnia/klatki dla lwów/Akwarium/ Old Monkey House/Lion Cages/Aquarium

HebrajskiAngielski

Stara małpiarnia zdj. Grupa Projektowa Centrala Stolica R.9, 1954 Nr 19 (9V) Fot. Kaszkowski
Stara małpiarnia zdj. Grupa Projektowa Centrala Stolica R.9, 1954 Nr 19 (9V) Fot. Kaszkowski

Stara małpiarnia i stara lwiarnia zostały zbudowane ok. 1928 r., podobnie jak pobliski budynek Akwarium, który w okresie międzywojennym był pawilonem dla egzotycznych gadów i ptaków. Stara lwiarnia był to budynek drewniany, o wymiarach 30 x 8m, znajdował się w miejscu gdzie obecnie   przebywają jelenie wietnamskie (siki). Na zdjęciu widoczny w centralnej części budynek małpiarni, z perspektywy wejścia na Różankę.

Budynek Akwarium został w latach 2014 – 2015 gruntownie przebudowany i zmodernizowany.